Bestyrelsen i Øresunds Ældreroere

Formand,
Elsebeth Wehage.

Blev valgt i 2019 og genvalgt på generalforsamlingen den11. marts 2021

 

Skriv til formanden:

vehageelsebeth@gmail.com

Næstformand,
Preben Andersen.

Blev nyvalgt på generalforsamlingen den 23. marts 2022.


Skriv til næstformanden:

prebensus@yahoo.dk

Kasserer,
Bente Bregendahl.

Blev valgt i 2016 og genvalgt på generalforsamlingen den 23. marts 2022.


Skriv til kassereren:
bbregendahl@post.tele.dk

Sekretær,
Bent Elkjær.

Blev nyvalgt på generalforsamlingen den 23. marts 2022.


Skriv til sekretæren
bent.elkjaer@gmail.com

Rochef,
Kurt Nielsen.

Blev valgt i 2019 og genvalgt  på generalforsamlingen den 11. marts 2021.


Skriv til rochefen:
kuli2009@hotmail.com

Suppleant,
Mogens Voigts.


blev valgt i 2020 og genvalgt på generalforsamlingen den 23. marts 2022.


Skriv til suppleanten:
roklubbenoresund@gmail.com