Bestyrelsen i Øresunds Ældreroeres håndtering af persondataloven

Opdateret 7. juni 2018

Regler for persondataloven ikrafttræden 25. maj 2018

Øresunds Ældreroere er dataansvarlig for dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv og din personlige integritet, når du modtager meddelelser fra os eller deltager i sociale arrangementer eller konkurrencer.

Medlemsoplysninger:

Klubben kan uden videre registrere sine medlemmer i et medlemsregister. Det enkelte medlem har ret til indsigt i oplysninger om sig selv.

Der må ikke ske offentliggørelse af medlemslister på klubbens hjemmeside, men klubbens egne medlemmer må godt kende medlemslisten.
Øresunds Ældreroeres medlemsregister opbevares på ekstern harddisk.

Klubben må ikke registrere CPR-nummer på sine medlemmer, men må registrere fødselsdato, adresser og mailadresser.

Klubben skal ikke have samtykke for at behandle nødvendige oplysninger om medlemmer.

Billeder på hjemmesiden:

Nogle billeder må offentliggøres på klubbens hjemmeside, andre må ikke. Almindelige situationsbilleder fra klubbens sociale liv kan som udgangspunkt frit lægges på hjemmesiden, også selv om de enkelte personer kan genkendes. Men hvis et situationsbillede kan udstille eller krænke en person, kræver offentliggørelsen samtykke. Det kan f.eks. være tilfældet med billeder fra en klubfest.

Medlemmerne kan til enhver tid forlange egne personfoto og personlige informationer slettet på hjemmeside og i medlemsregisteret.

Rokortet:

Rokortet er ansvarlig for overholdelse af Persondataloven.

Hvis du har spørgsmål om ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen,
bestyrelsen i Øresunds Ældreroere

Del siden