Ergometer konkurrencen 2022

Opdateret 17. marts 2022

Tekst og foto: Mogens Voigts, webredaktør

Onsdag den 16. marts kl. 10.00 var der inviteret til ergometerkonkurrence, den 3. i klubbens historie. Konkurrencen i 2021 blev aflyst grundet Corona pandemien.

4 hold var tilmeldt, og kun grundet Preben Henningsens velvilje med tilmelding i sidste øjeblik, kunne konkurrencen gennemføres med 4 deltagere på hvert hold.

Det var lidt beskæmmende at se, at ”kun” 16 havde ønsket at deltage set i forhold til, at da konkurrencen i 2019 startede var der hele 32 deltagere, altså dengang 8 hold.
Hvad grunden til den lave deltagelse, er svært at sige, men når der kunne deltage hele 42 til den efterfølgende kaffe og kage, bør man huske at bakke op om disse arrangementer så længe nogen ”gider” tage sig af det administrative og planlægning.

Jeg selv ville da også gerne have deltaget, men når man både skal optage foto og efterfølgende skrive artikel om dagens konkurrence, er det svært at nå det hele.
Samme dødssyge undskyldning har mange flere andre sikkert også haft, men husk til næste år at bakke op om disse arrangementer, som nogen ”gider” arrangere.

Bjarne Bisballe havde igen påtaget sig opgaven at være arrangør og overdommer, godt hjulpet af Christian Søe, så det kunne gå godt med konkurrencen.

De 4 hold var udfundet ved simpel lodtrækning, og de kun 2 piger, der havde tilmeldt sig, blev naturligvis sat på hvert sit hold.
2 piger ud af klubbens 23 piger siger noget om, opbakningen var lidt beskæmmende.

Hold 1 bestod af:
Lis, Allan, Preben og Anders.
Hold 2 bestod af:
Peter, Preben A, Hanne og Kurt.
Hold 3 bestod af:
Ole, Christian, Benny og Knud.

Konkurrencen blev sat i gang, med hold 1 som startende. De skulle ro hver især 7 minutter og deres samlede roede distance blev lagt sammen, og skulle sammenlignes med de 2 andre hold, og dermed kunne vinderne findes.

Hold 1 lagde hårdt ud, og især Lis, som jo ikke er verdens største pige, gjorde det virkeligt godt. Flot af en spinkel pige at kunne ro hele 1238 meter på de 7 minutter.
En anden der også gjorde det godt var Allan, der med sine lange tag og udstråling opnåede at ro hele 1678 meter, ny klubrekord.

Hold 2 havde således noget at leve op til, og med store Peter på holdet, var der lagt op til en flot samlet tid. På dette hold var Hanne, og hun gjorde ligesom Lis en flot figur, altså i romaskinen, og hun opnåede at ro hele 160 meter længere end Lis, så pigernes indbyrdes konkurrence faldt ud til Hannes fordel.
Rochef Kurt lagde hårdt ud, ja lidt for hårdt syntes jeg, og da der var gået 4 minutter, slap Kurts luft op, og han måtte give op og trygle om et glas vand, som naturligvis straks blev serveret fra hjælpedommer, Christian.
Jeg følte pludselig, at der blev rigtigt varmt i lokalet, og jeg svedte og mistede pusten, men det er nok det der sker, når man kommer i overgangsalderen, udtalte Kurt.

Hold 3 var nu i gang med at slutte af, og alle kom godt i gang. Benny og Ole sad ved siden af hinanden i deres romaskiner, og når man kender dem, vil ingen af dem være dårligere end den anden, og de knoklede på, men morsomt var det så at se, at de begge roede præcis 1529 meter på de 7 minutter, og begge så sure ud.
Christian havde en start plan om, at han ville ro 1500 meter på de 7 minutter, og det lykkedes ham at ro 1526 meter, men det krævede 2 glas vand efter roningen.

Bjarne havde regnet resultaterne ud, og under kaffen blev de 3 hold kaldt til præmieoverrækkelse til stor akklamation fra de 26, der ikke deltog i konkurrencen.

Han startede med nr. 3, som var hold 2, som med en samlet distance på 5779 meter kunne modtage en præmie med skrubtudser.

Nr. 2 blev hold 3, der opnåede en samlet distance på 5881 meter, og fik en flot æske chokolade i præmie.

Vinderne af ergometerkonkurrencen 2022 blev derfor hold 1, som opnåede at ro hele 6045 meter, ny klubrekord. For det modtog de hver en dejlig flaske Italiensk rødvin på hele 15%. Der bliver sikkert glæde på hold 1´s aftensmad.

Tak til Bjarne Bisballe og Christian Søe for deres initiativ med håbet om, at endnu flere tilmelder sig konkurrencen i 2023.

De individuelle rosdistancer herunder.


 

 

Vinderholdet. Fra v, Anders, Lis, Preben, Allan og overdommer, Bjarne

Hold 1 der blev vinder af konkurrencen med 6045 roede kilometre

Hold 3 der blev nr. 2. Fra v. Benny, Knud, Ole og Christian

Hold 3 der blev nr. 2 med 5881 roede kilometre

Hold 2, der blev nr. 3. Fra v. Hanne, Preben A, Peter og rochef, Kurt

Hold 2 der blev nr. 3 i konkurrencen med 5779 roede kilometre

Nr:

Hold

Distance

1

Hold 1

6045 meter

2

Hold 3

5881 meter

3

Hold 2

5779 meter

 

 

 

Individuelle resultater

1

Allan Elgaard

1678 meter

2

Preben Henningsen

1600 meter

3

Preben Andersen

1585 meter

4

Peter Nørup

1560 meter

5

Anders Kristensen

1538 meter

6

Benny Nielsen

1529 meter

7

Ole Olesen

1529 meter

8

Christian Søe

1526 meter

9

Hanne Kierkegaard

1398 meter

10

Knud Z Pedersen

1297 meter

11

Lis Højsteen

1238 meter

12

Kurt Nielsen

1236 meter