Sommer Bulletin fra materialeforvalteren

Roklubben Øresunds materialeforvalter, Mogens Jørgensen informerer

Opdateret 25. juli 2022

Rosæsonen er allerede godt i gang og vi glæder os over de mange nye medlemmer og det relativt fine rovejr, som vi har haft i foråret.

Hermed lidt info. om et par nye ting i roklubben og nogle påmindelser om ting, der måske er kommet lidt i glemmebogen:

 1. Vi havde lidt startproblemer med den fine nye slæbestedrampe, som Tårnby Kommunen har udskiftet i løbet af vinteren. Entreprenøren havde overset, at rampen skulle udstyres med en stopbjælke nederst på rampen således, at vores bådvogne ikke kørte ud over kanten.
  Dette problem er nu løst og vi kan trygt lade bådvognen køre i bund ved lavvande
 2. Der er nu lagt fendere i de mest benyttede både, som bedes benyttet ved til lægning af ”ukurante” pontoner og bolværk for at skåne bådene
 3. Der bliver opsat en ny selvoprullelig slangerulle i samme hjørne, hvor den nuværende slangerulle står.
  Det er stadig vigtigt, at der lukkes for vandet, på hanen ved slangerullen efter brug
 4. Efter erfaringsudveksling fra andre roklubber ønsker bestyrelsen at rorliner ikke skal rulles sammen om roret, men lægges ud i båden, så de kan tørre hurtigere
 5. De oppustelige redningsveste bedes altid hængt på plads med spænderne lukket sammen således, at de ikke ligger og flyder åbne på gulvet
 6. Når vi transporterer/skubber vores både skal det altid styres fra stævnen, hvor man samtidig har fat i det blå reb, der er fastgjort i bådvognen.
  Når man skubber båden, har man altid fremadrettet overblik over evt. forhindringer i modsætning til, hvis bådvognen trækkes efter en (som at lufte hund)
 7. Bådene skal altid stilles i bådhallen med luger og dæksler åbne for den bedste ventilation i rummene
 8. ”Middelgrund” og ”Lotte” er stadig noget utætte, når de ikke bliver brugt, men vi forsøger at holde dem fugtige når lejligheden byder sig. Må ikke bruges uden for dagligt rofarvand

God sommer!

Mogens Jørgensen