Ny idrætsmærkekonsulent

Konsulent, Preben Andersen

Opdateret 2. november 2021

Fra eks-Idrætskonsulent Ebbe Møller:

Indledningsvis ønske Preben Andersen til lykke med hvervet, som Øresund Ældre-roeres nye Idrætsmærke konsulent.

Hér fra sæsonstart d. 1-11-2021 er der rimelige forventninger til hans opgave, forsat at skabe interesse for deltagelse omkring Idrætsmærket, hvis prøver Ældreroerne ikke har kunnet aflægge siden 2019. Det år aflagde 18 roere prøver og fik bevis for erhvervet Idrætsmærke.

Under Preben Andersens ansvarlige ledelse og med assistance af Webmaster Mogens Voigts kan de indendørs 3 gruppeprøver:

1) 1000 m ergometer roning
2) Formprøven (den lette gymnastik)
3) Udholdenhedsprøven, 5000 m ergometer roning, gerne allerede nu påbegyndes optrænet.

Når den enkelte roer mener sig parat, kan prøve aflægges under kontrolleret form, idet i øvrigt skal bemærkes, at prøve i gruppe 1 og i gruppe 3 afvikles sammen og i forsættelse af hinanden.

Som en ny gruppe 3 disciplin kan i stedet for 5000 m ergometer roning aflægges en aldersbestemt kondicykel distance prøve på klubbens kondicykel, som følger:

under 70 år cykles 20 km på tid
over   70 år cykles 10 km på tid.

Forhør dig eventuelt nærmere.

Hvis en roer med bestået Idrætsmærke prøve ønsker selve ”guld” Idrætsmærket, skal pågældende betale herfor kr. 38,- og beløbet skal betales sammen med roklubbens årlige kontingent.

Således med ønsker om, at flest muligt vil teste sin egen formåen og være med omkring Idrætsmærket, som flere allerede har spurgt til.

Med venligst og kom nu op på mærkerne
eks-konsulent Ebbe Møller.


 

Nyt om Idrætsmærket 2019 og indendørs roning og kaproning i 2020

Ebbe Møller ønsker at holde en pause som Idrætskonsulent

Opdateret 6. november 2019

Vores dygtige og ihærdige Idrætskonsulent, Ebbe Møller har bedt om en tænkepause i sit job som tovholder på Idrætsmærket, indendørs roning og kaproningen i Lagunen.
Dog har Ebbe indvilliget i at varetage det administrative omkring Idrætsmærket for 2019, men ønsker fremadrettet, at andre overtager disse rolle.
Vilhelm Jensen og Mogens Voigts vil i 2019 forestå prøverne til Idrætsmærkt og Ebbe vil så udfylde skemaer m.v. 

Indendørs roningen vil i 2020 blive varetaget af Bjarne Bisballe.

Kaproningen i Lagunen i 2020 vil blive varetaget af Christian Søee


 

Idrætsmærker taget i 2018 og totaloversigt

Udsnit af damerne, der i 2018 har taget Idrætsmærket

Udsnit af herrerne, der i 2018 har taget Idrætsærket

Opdateret 20 marts 2019

 

Nr.

Navn

Idrætsmærke taget i 2018

Idrætsmærker ialt

1

Mogens Voigts

X

25

2

Vilhelm Jensen

X

11

3

Lis Nielsen

X

7

4

Peter Nørup

X

7

5

Finn Andersen

X

7

6

Benny Nielsen

X

7

7

Allan Elgaard

X

7

8

Alex Vestergaard

X

7

9

Ole Olesen

X

7

10

Ebbe Møller

X

6

11

Karen Nielsen

X

5

12

Preben Henningsen

X

4

13

Kurt Hiervagen

X

4

14

Kurt Nielsen

X

3

15

Hanne Kierkegaard

X

2

16

Elsebeth Wehage

X

2

17

Lis Højsteen

X

2

18

Linda Gjøe

X

2

19

Ninna Feldvoss

X

2

20

Lena Juhl

X

2

21

Anne Mette Rasmussen

X

1

 

 

 

 

 

Info fra Ebbe Møller Konsulent og sportslig leder (overdommer).

Overdommeren inviterer til indendørs rokonkurrence

Opdateret 3. januar 2019

 

Omfølgende 3 emner:

  1. Idrætsmærket
  2. Balance bræt
  3. ”Vinter” kaproning

1: Idrætsmærket.

Nu er Ældreroernes forskellige vinter-aktiviteter godt i gang og flere har aflagt prøver til Idrætsmærket som en årligt tilbagevendende begivenhed. Men flere mangler endnu at deltage, mens andre blot mangler den sidste del, formprøven, den nemme gymnastik-prøve.

Flere skulle meget gerne være med, og I interesserede og nyere m/k-roere skal om onsdagen bare forhører Jer hos idrætskonsulenten og komme med.

For bestået prøve udleveres til den enkelte et bevis, og man kan mod betaling kr. 38,- bestille et gyldent Idrætsmærke, som betales samtidig med det årlige kontingent til roklubben.

Prøvebeviser og mærker overrækkes i forbindelse med Ældreroernes Generalforsamling.

Prøven til Idrætsmærket er bestået, når vi som roere på vandet eller i Ergometer romaskine har roet på de angivne distancer og inden for vores aldersbestemte tidsgrænse (se opslag) samt har aflagt formprøvens 6 øvelser med ikke i alt under 36 point (se opslag).

Det er ok at få 0 i en øvelse, når bare de andre tilsammen ikke er under 36. Nævnes skal, at én blandt Øresunds Ældreroere i år 2018 kan erhverve Idrætsmærket for 25. gang.

2: Balance bræt.

Som noget ganske nyt i klubben et tilbud til alle om lidt balance træning i motionsrummetpå et rundt balancebræt (Balance Board).

Vores alder kan bevirke ”lidt kniberi” med balancen.

Selvtræning på et ben er også en god trænings øvelse af balancen. Prøv det dog. Eller om onsdagen lidt træning på det runde balancebræt i klubben.
Det skal dog anbefales, at brættet i starten kun bruges mens du som udøver har front mod ribben og om nødvendigt kan gribe fast deri ved ubalance og så undgå tilskadekomst.

Enhver balanceøvelse er god træning. Brugen af brættet er sværere end du tror, derfor det med ribben.

3: ”Vinter” kaproning.

”Vinter” kaproning, en ny Ældreroer disciplin i Ergometer romaskine. Konkurrencen afvikles indendørs i klubben som en 4 mands m/k-holdkaproning, hvor det gælder om tilsammen at have roet længst i løbet af 7 minutter.

Holdets deltagere ror samtidig i hver sin romaskine, og den enkelte roers distance aflæses i displayet og lægges sammen med de 3 øvriges.
Holdets samlede resultat publiceres. Når alle hold har gennemført sin roning, kan hvert hold foretage fornyet roning i forsøg på at slå en modstanders distance. Tiden (7 min) og betingelser er dog stadig de samme. Det hold, der tilsammen på de 7 minutter har roet flest meter, er vinder og præmieres.
Ethvert hold sammensættes ved åben lodtrækning på dagen, og deltager i den rækkefølge holdet er udtrukket. Tilmelding er nødvendig. Er der efter lodtrækning 3 roere tilbage (ikke fuldt hold), så kan de 3 alligevel deltage, som var de et 4 mands hold. Fordi 3 mandsholdets gennemsnitlige ro distance beregnes og derefter lægges til holdet, som var den beregnede gennemsnits distance roet af en 4. mand.


Således kan flest ældreroere være med i ”Vinter” kaproningen. Ingen andre hold må reduceres til et 3 mands hold.
Afvikling: Display indstilles, så den tilbagelagte meter strækning er let aflæselig. Ergometrets træk (sværhedsgrad) indstilles ud for stregmarkeringen mellem 5 og 6 tallet.
Alle roerne er på plads i sædet med strakte ben og begge arme ned langs hver side. Træk ro-grebet er på plads i holderen dertil. På start fløjtesignalet påbegynder alle roningen. På slut fløjtesignal efter 7 minutter må der ikke trækkes yderligere og fløjtet betyder øjeblikkelig stop.

Et ro-træk, fuldstændigt eller halvt gennemført, efter slutfløjt straffes med et 20 meters fradrag i distancen for hver enkelt overtrædelse. Afgørelsen er indiskutabel.

Træk ro-grebe sættes herefter på plads i holderen dertil. Og ro-atleterne slutter.


 

 

Idrætskoordinator Ebbe Møller informerer om Idrætsmærket

Opdateret 8. juli 2018

Den dejlige onsdag den 4. juli roede 4 af Øresunds mandlige Ældreroere med styrmand en 20 km distance til brug for erhvervelse af idrætsmærket i år 2018.

Derfor: Til Jer andre "erfarne gamle" roere, Jer der har været med før samt til Jer "nye Ældreroere”:

Vær med og deltag i Idrætsmærkets prøver til vands og til lands.

Nærmere herom:
Gennem de senere år har Øresunds Ældreroere 1 gang årligt aflagt prøver til Idrætsmærket, som for roere består af discipliner for kvinder og mænd:

1) En ro-udholdenhedsprøve og

2) En almen fysisk formprøve (let gymnastiskøvelse).

1): Udholdenhedsprøven er i ro-sæsonen: A) 10 km eller 20 km roning på Øresund i bådtype 2 åres eller 4 åres med godkendt styrmand. Deri er også medregnet en 1000 m ro distance på tid.

Al roning iøvrigt sker på tid, endda rimelig og overkommelig god tid. Styrmanden er garant for roningens distance og tidsforbrug samt underretning til Idrætskoordinatoren.
Hvis ikke udendørs roning kan gennemføres, så i vintersæsonen: B) Indendørs Ergometer roning 5 km i klubben (i romaskine).

Derefter følger ligeledes i klubben:

2): Den almene fysiske Formprøve, som kun aflægges, når ro-sæsonen er slut og gerne i oktober/november/december måned.

Alle prøver skal være aflagt inden for kalenderåret.

Ro-disciplinerne på Øresund er opdelt for kvinder og mænd. Et m/k sammensat hold er ikke mulig.

Er et ro holds deltagere af forskellig aldersklasse, regnes med yngste deltagers alder.
Se evt. Idrætsmærke-listerne på Ældreroernes opslagstavle i klubben.

Er du interesseret i at være med omkring Idrætsmærket 2018 og roning dertil på Øresund, så kan du eller I selv sammensætte et 2- eller 4-åres ro hold med styrmand eller kontakte Ro-chefen og Idrætskoordinator, så finder vi sikkert en løsning, men forhør jer meget gerne.

Og hvis det drejer sig om indendørs roning "til vinter", så vender jeg tilbage til den tid.

I 2017 var vi 20 m/k ældreroere, der tog Idrætsmærket, såvel via roning på vandet som i romaskine.

Der er plads til flere, så grib chancen og test dig selv. 

Med venlig ro-hilsen

Ebbe Møller.
Idrætsmærke konsulent