Allan Elgaard mærker om vandet er koldt

5 mand på en Tømmerflåde

Formanden arbejder, de andre nyder turen

Ældreroernes egen Lille Havfrue, Lis Nielsen

Åhh. Vi nåede ikke hjem i tide til øvelsen??

Redningsøvelse

Selv andemor kunne se nødvendigheden i at deltage i en redningsøvelse, og hun deltog flittigt med sine ællinger

Opdateret 16. juni 2016

 Af Mogens Voigts
Foto: Johnny Svendsen

Onsdag den 15. juni afholdt Ældreroerne den årlige redningsøvelse, en øvelser der var varslet i god tid, vejret var perfekt, men alligevel var der skuffenende kun 14 deltagere ud af klubbens 49 medlemmer der kunne se nødvendigheden i at deltage i en sådan øvelse.
Skuffende især set i lyset af vigtigheden af netop en sådån øvelse.

Men deltagerne fik følgende erfaring med videre fra øvelsen.

Når vandt er omkring 16 grader varer det ikke længe før man har vænnet sig til at være i vandet, men der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, at hvis vandet fx. kun er 10 grader, som det er i forårssæsonen, er dig ekstra vigtigt, at roerne holder sammen, hvis uheldet skulle være ude.

Erfaringen fra øvelsen viste også, at de, der kastede en redningsvest i vandet for at iføre sig den i vandet, skulle bruge uforholdsmæssig megen tid i vandet på at iføre sig vesten, de var således længere om at kunne deltage i den fælles svømmetur mellem årene end de, der havde egen redningsvest på.

De der brugte egen redningsvest var med det samme de ramte vandet klar til at svømme mod land, idet redningsvesten straks blev blæst op, og det var da også dem, der først fik fat i de årer, der flød på vandet, og kunne sætte en redningsaktion igang.

En anden erfaring var den, at der bør kun være 3 svømmere mellem 2 årer. Vi prøvede med 5 mellem årene, som tidligere var anbefalet, men det bevirkede, at kun den forreste og bageste svømmer kunne bevæge sig ordentligt. De 3 i midten kunne kun "sparke" til hinanden, og det giver ingen mening.

Det skal derfor anbefales, at kæntrer en 4ér med styrmand, er der 3 svømmere til 2 årer, og 2 svømmere til de 2 andre årer.

Er der tale om en 2ér med styrmand, kan alle 3 svømmere være mellem de 2 årer.

Alle deltagerne i redningsøvelsen fik en "øjenåbner" og det er ihvertfald nok dem, der også deltager til næste år, og dem, der står bedst rustet i tilfælde af et haveri, noget vi heldigvis ikke har været ude for.


 

 

Åhh igen. Vi nåede desværre heller ikke redningsøvelsen. Vi for vild på vandet??