Hvem vil være med i SSP roning?

Opdateret 26. april 2022

Til alle med interesse i sved på panden roning ”SPP”

Her med datoer for SPP-roning 2022.

1) Onsdag d. 11. maj – Hellerup (HDR)
2) Mandag d. 23. maj – Sydhavnen (BR)
3) Onsdag d. 8. juni – Hellerup (HDR)
4) Mandag d. 13. juni – Sydhavnen (BR)
5) Mandag d. 8. aug. – Sydhavnen (BR)
6) Onsdag d. 17. aug. – Hellerup (HDR)
7) Mandag d. 29. aug. – Sydhavnen (BR)
8) Fredag d. 9. sept. – Hellerup – Finale

Info ifht. Hellerup Roklub er i gang med en større bygning af nyt klubhus, er der ingen omklædningsrum og der er meget lidt plads til båd håndtering.

Så i denne SPP sæson 2022, foreslår jeg at vi kun ror Sydhavnen ”se ovenstående datoer”.

På hjemmesiden spp.kbh.dk kan i se yderlige oplysninger om spp.

Skriv navn og mail adresse og send til kuli2009@hotmail.com så sætter jeg hold, mvh. Rochef Kurt Nielsen.


 

Rochefen præsicerer reglerne for sikkerhed til søs

Opdateret 9. april 2017

Både i ØRESUND og i vores klub foregår der p.t. mange livlige diskussioner og meningsudvekslinger om emnet ”Sikkerhed til søs”.

Meget af denne snak tager udgangspunkt i klubbernes love og reglementer, som grundlæggende er de enkelte klubbers tilpasninger eller stramninger af krav og anbefalinger fra Dansk Forening for Rosport (DFfR).

Sikkerhed til søs for både den enkelte roer, for besætningen og materiellet skal overvejes grundigt, når vi er ude på vandet – specielt i de kolde perioder af sæsonen, og det skal bemærkes, at valg af sikkerhedsudstyr skal være i overensstemmelse med klubbens love og reglementer.
Men du skal også huske på, at disse love og reglementer er minimumskrav, og du må gerne som supplement anvende din sunde fornuft:

Hvilken type redningsvest er bedst til dig?
Er dine nuværende svømmefærdigheder gode nok?
Kan du gennemføre de almindelige styrmandskommandoer?

Du er medansvarlig for at overholde en betryggende sikkerhed til søs!!!

Og en gentagelse af en af formandens bemærkninger fra sidste onsdag: Hvis du med din underskrift i ”Logbog for redningsveste” erklærer, at din oppustelige redningsvest er efterset og kontrolleret efter gældende forskrift og instruktion, kan du undlade at medbringe en af klubbens faste veste under turen, hvis du i stedet er iført din oppustelige vest.

Bestyrelsen har dog besluttet, at denne regel først er gældende, når vandtemperaturen er over 10 grader C., så indtil videre skal hele besætningen medbringe en af klubbens faste veste – men du må selvfølgelig på alle ture anvende din oppustelige vest, hvis du føler dig mest tryg ved det.

Med ro-hilsen
Jørn Elsgaard


 

 

Rokort for Øresunds Ældreroere

Opdateret 27. februar 2016

Introduktion til systemet ROKORT for ØRESUNDS ÆLDREROERE.

Af: Jørn Elsgaard / Rochef

Roklubben ØRESUND indfører fra starten af rosæson 2016 et PC-baseret registreringssystem for ro-aktiviteterne (ROKORT), og da ØRESUNDS ÆLDREROERE har valgt at være med i dette projekt for at få en bedre oversigt og nye muligheder m.h.t. vores rostatistik, er det på sin plads her at løfte sløret for nogle af de nye udfordringer, som vi vil møde i rosæson 2016. Systemet kan bl.a. indeholde oplysninger om medlemmer, både, roture og ankeprotokol, og visse af funktionerne vil være tilgængelige for medlemmerne på en særlig hjemmeside (både på PC og mobilenheder).
Fra dette system kan udtrækkes flere forskellige statistikker – bl.a. den almindelige rostatistik (roede kilometer pr. medlem), gennemsnitsværdier og bådstatistik.

ROKORT er et fuldt udviklet og gennemprøvet standardprogram, der i dag anvendes af mange ro- og kajakklubber, men det system, som ØRESUND køber skal ”tilpasses” vore 2 klubber – bl.a. med ajourførte medlemsdata, bådnavne og rutebeskrivelser/standardture.
Der arbejdes i øjeblikket på denne klargøring, og inden vi begynder at anvende systemet hos ØRESUNDS ÆLDREROERE bliver der mulighed for at få en nærmere gennemgang/demonstration af systemet i klubben.

En korrekt funktion af systemet forudsætter, at der sker en indberetning (indtastning på et i bådhallen til formålet opstillet PC-system) af visse nærmere specificerede værdier i forbindelse med hver enkelt rotur (f.eks. navne, styrmand, bådnavn, rute, afgangs- og ankomsttid), og hvordan dette kan gøres vil blive beskrevet i det følgende.
Det skal bemærkes, at systemet ikke automatisk kan sammensætte bådhold og vælge styrmænd – denne funktion skal også fremover håndteres af den fungerende rochef.

Vi (bestyrelsen) er bevidste om, at alle ældreroerne ikke er lige skrappe til at håndtere ”ny PC-teknik”, så derfor vil ØRESUNDS ÆLDREROERE implementere det nye ROKORT-system som en 3-trins raket, hvor vi gradvist efter nogen tid bliver fortrolige med den nødvendige procedure.

TRIN 1:
Fra og med den første rodag (6. april 2016): Alt foregår som det gjorde i sæson 2015 (som beskrevet i det gældende ro-reglement) – altså fremmøde og registrering hos rochefen på rodagen senest kl. 09:45. Rochefen sætter bådhold, udnævner styrmænd og laver en papirudgave af rojournalen.
De enkelte hold vælger frit en ”tilladt” båd og en rute, aftaler hvem der sidder på hvilke pladser og klargør den med bundpropper, puder, årer, redningsveste og andet nødvendigt udstyr og sætter den i vandet så snart det er muligt.
Efter hjemkomsten afslutter den ansvarlige styrmand papirudgaven af rojournalen for holdet med bådnavn, roet rute/retning, roet distance og ankomsttidspunkt. Senere i løbet af onsdagen vil rochefen indtaste de nødvendige informationer for alle dagens hold i ROKORT-systemet, og en opdateret rostatistik vil således være tilgængelig på ROKORT-hjemmesiden senest dagen efter.

TRIN 2:
Når ØRESUND har fået afluset systemet for de værste børnesygdomme og vi andre er blevet lidt mere fortrolige med teknikken (formodentlig efter en måneds tid), starter 2. trin.
Her er fremmøde, registrering, sætning af bådhold med styrmænd, frit valg af båd og ro-rute samt klargøring m.v. som beskrevet under trin 1. Det nye i trin 2 er, at den ansvarlige styrmand inden afgang fra klubben oplyser bådens navn til rochefen, og mens roerne er på vandet, indtaster rochefen i ROKORT-systemet båd-navn og roeres navne for de enkelte hold.
Efter hjemkomsten afslutter den ansvarlige styrmand på PC-systemet den aktuelle rotur med indtastning af rutebeskrivelse, afgangs- og ankomsttidspunkt, kontrol af roet distance og afslutningsmarkering. Den opdaterede rostatistik vil således være tilgængelig på ROKORT-hjemmesiden straks efter afslutningen.

TRIN 3:
Trin 3 kan starte, når alle styrmænd har fået en tilstrækkelig instruktion vedr. indtastning på PC-systemet af båd- og medlemsnavne. Når vi har besluttet at starte dette trin, vil indledningen være som beskrevet under trin 2:
Fremmøde, registrering, sætning af bådhold med styrmænd, frit valg af båd og ro-rute samt klargøring m.v. er som beskrevet under trin 2, men nu får den ansvarlige styrmand en liste/rojournal med besætningens navne, som han før afgang indtaster i PC-systemet sammen med navnet på den valgte båd og estimeret rute/retning.
På dette tidspunkt kan denne indtastning gøres på under et minut, og den øvrige besætning klargør båden imens.
Efter hjemkomsten afslutter den ansvarlige styrmand på PC-systemet den aktuelle rotur med indtastning/rettelse af rutebeskrivelse, afgangs- og ankomsttidspunkt, kontrol af roet distance og afslutningsmarkering. Den opdaterede rostatistik vil således være tilgængelig på ROKORT-hjemmesiden straks efter afslutningen.

Hvis der er sket en fejl i de indtastede navne eller værdier (distance eller tidspunkter), kan korrektioner i PC-systemet efterfølgende udføres af rochefen eller andre med administratorstatus efter anmodning fra den ansvarlige styrmand.

En DEMO-version af ROKORT kan i øjeblikket ses og afprøves på https://rokort.dk/ , men det er med fiktive medlems- og bådnavne samt rutebeskrivelser.

ØRESUND har annonceret en ”Tirsdagsspecial” d. 15. marts kl. 20, hvor ”systemeksperten” Chris Magh vil vise, hvordan man betjener systemet (se opslaget på tavlen i klubben).
De medlemmer af ØRESUNDS ÆLDREROERE, der måtte være interesseret i denne instruktion, er velkomne til at deltage i arrangementet – men det kræver at man forinden har skrevet sig på tilmeldingslisten på tavlen  i klubben.