Bestyrelsen i Øresunds Ældreroere

Formand, Elsebeth Wehage, blev genvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2021

Skriv til formanden:

 

 


 

Næstformand, Preben Andersen, blev nyvalgt på generalforsamlingen den 23. marts 2022.

 

 

 


 

Kasserer, Bente Bregendahl, blev genvalgt på generalforsamlingen den 23. marts 2022.

Skriv til kassereren:

 


 

Sekretær, Bent Elkjær, blev nyvalgt på generalforsamlingen den 23. marts 2022.

 

 

 


 

 

Rochef, Kurt Nielsen , blev genvalgt som rochef på generalforsamlingen den 11. marts 2021.

Skriv til rochefen:

  


 

Suppleant, Mogens Voigts, blev genvalgt som suppleant på generalforsamlingen den 23. marts 2022

Skriv til suppleanten