Pr. 9. juni er der kommet retningslinjer fra Dansk Forening for Rosport

Sådan ser vi nok ud efter første rotur efter Covid-19

Opdateret 11 juni 2020

Pr. 9. juni er der kommet retningslinjer fra Dansk Forening for Rosport mht. COVID-19, og vi kan endelig få ”spændetrøjen” af. Forsamlingsforbudet er hævet fra 10 til 50 personer.

Retningslinjerne for klublivet Roklubben Øresund og Ældreroerne 

 • Roning på faste hold afløses almindelig fælles roning tirsdag og torsdag kl. 17.30 - plus de ekstra ture der slås op på Rokortet.
 • Hvis en roer er i en særlig sårbar situation, og ønsker at fortsætte på sit faste hold, skal det respekteres.
 • Afsæbning af båd og årer fortsætter (kontaktflader).
 • Motionsrummet er indrettet med 3 romaskiner, 1 multimaskine og 1 motionscykel. Der er 4 kvm pr. person, og der er 2 meters afstand mellem deltagerne. Dvs. der kan være fire personer i motionsrummet samtidig.
 • Der er mulighed for at tage den fjerde romaskine ud på P-pladsen eller i gårdhaven og ro udendørs.
 • Der er ikke gennemgang i motionsrummet. Kun varelevering er tilladt.
 • Alle kontaktflader på maskinerne afsprittes efter brug.
 • Der skal ske udluftning af motionsrum efter brug.
 • Der er adgang til bade- og omklædningsrum, men der skal holdes 2 m afstand. Dvs. 2 kan bade samtidig. Kødannelse skal undgås.
 • Armaturer skal afsprittes efter badning, og bænke aftørres.
 • Klubstuen er indrettet, så der er 1 meter mellem spisestuestolene (næsetip til næsetip). Dvs. 20 siddepladser.
 • Vi forsøger hurtigst muligt at få gang i fællesspisningen tirsdage kl. 20.00 med portionsanrettet mad.
 • Der er håndsprit tilgængelig på disken i Tutten. Hænder skal afsprittes før spisning.
 • På toiletterne er der adgang til vand og sæbe, papirhåndklæder og rengøringsservietter. Vejledning i brug er opsat på toiletdøren.
 • Husk de vigtige råd til forebyggelse af smittespredning. Bliv væk hvis du er syg. Host i ærme. Hold afstand.

Med denne åbning er det nu mere vigtigt end nogensinde, at vi holder en høj hygiejne. Derfor opfordres alle til at følge vejledningen vedr. brug af toiletter, hjælpe med at tømme affaldskurve for brugte papirhåndklæder, afspritte kontaktpunkter som dørhåndtag og armaturer, tør borde af efter brug.

Du kan læse DFfR’s anbefalinger på www.roning.dk.


 

 

Bestyrelsens seneste informationer om mulighederne for roning hos Ældreroerne

Nu er der mulighed for at komme ud at ro igen, men helt på eget ansvar

Opdateret 19. maj 2020

Reglerne er gældende indtil der kommer nye retningslinier fra regeringen m.v.

Af Elsebeth Wehage, formand

Kære Ro-venner

Bestyrelsen har i dag holdt møde vedr. muligheden for at starte roning i “Ældreroer - regi”.

For de medlemmer, som mener sig uden for farezonen, gælder nedenstående regler, som dels stammer fra Kulturministeriet, dels fra de forskellige idræts sammenslutninger samt Roklubben Øresunds nedfældede retningslinjer (ses i fuldt omfang på deres hjemmeside).

Roning på vandet: 

➔    Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra og bader hjemme.

➔    Der vaskes hænder før og efter roning. Ro evt. med handsker.

➔    Rokortets tastatur afsprittes før og efter indtastning.

➔    Der ro's udelukkende i faste hold på 6 personer. Disse 6 personer, skal ro sammen, indtil der kommer nye retningslinjer og man må ikke ro på flere hold (hvilket betyder, at man kun ror i RØ eller i ØÆ)

➔    Der må ro´s i inriggere, 2 mands - og 4 mands.

➔    Man skal ikke have redningsvest på i båden, da vandet er >10 gr. men der skal vest med i båden (de lægges foran i båden, så ingen kommer til hoste eller lign. på dem). Veste tages helst med hjem, så det altid er de samme, som bruger dem (i modsat fald, skal de rengøres grundigt).

➔    Der må højst være 2 både ved pontonen samtidig og der må ikke forsamles mere end 10 personer.

➔    Man tager egen håndsprit med i båden til hænder, og årens håndtag.

➔    Efter roning vaskes hele båden, tovværk og årer i sæbevand. Der spules rent for sæberester. (se videoen på www.roning.dk).


Klubstuen må kun i begrænset omfang benyttes:

Hanne Vinther har regnet ud, at der skulle kunne være plads til 30 (med 2 kv. m. pr. person). Det mener vi ikke, ældreroerne kan få glæde af, da vi som regel er ca. 50.
Der kan desuden ikke laves kaffe eller spises kage, hvilket kræver særlige hygiejniske procedurer - men der er dog mulighed for, at faste ro hold kan sidde med afstand og nyde en øl eller vand.


Toiletterne:

Dobbel- toiletterne er lukkede, således, at man kun kan benytte toiletterne ved omklædningsrummene. Der gælder særlige hygiejniske regler vedr. toiletbesøg:

Når du har vasket hænder, lukker du vandhanen med det papir, du har tørret hænder i, så har du rene hænder, når du skal tage rengøringskludene ud af pakken.

For at sikre høj hygiejne bedesdu, efter brug af toilettet rengøre med rengøringsklud:

·               Toiletsæde og kontakt til skyl

·               Vandhanerne

·               Det indvendige og udvendige dørhåndtag og låsen

Kludene kasseres i spanden.

Under hele opholdet i roklubben, skal man naturligvis bruge almindelig sund fornuft og holde passende afstand.

De, som gerne vil ro under disse betingelser, kan møde i morgen, onsdag kl 9.15, hvor Rochef Kurt vil søge at danne hold.
Det vil dog være en god ide, hvis man på forhånd allierer sig med nogle pr. telefon, hvilket vil gøre sammensætningen nemmere.

Har man ikke aftalt noget på forhånd, kan man risikere, at gå forgæves.

Ovenstående er betingelserne for at komme ud og ro.  Vi vil dog ikke undlade, at gøre opmærksom på, at vi mener langt de fleste ældreroere er særlig udsatte, og eventuel roning sker på eget ansvar.

Særlig udsat er man, hvis man:

➔    Er over 65 år og almindeligt svækket

➔    har livsstilssygdomme, det kan være diabetes, hjerte/kredsløbslidelser, herunder forhøjet blodtryk og/eller megen overvægt.

➔    har andre kroniske sygdomme, særligt i lunger.

Man skal desuden overveje, om man har nære pårørende, som er eller lige har været alvorligt syge.

Vi mener også fortsat, at stroke og især styrmand er særligt udsat. Det anbefales derfor, at styrmanden bærer maske.

Vi gør desuden opmærksom på, at vi forventer, at planlagte aktiviteter suspenderes indtil videre og at vi naturligvis vender tilbage, så snart der er nye retningslinjer.