Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 17. oktober 2019

Opdateret 6. november 2019

Alle bestyrelsesmedlemmer undtagen rochef Kurt var til stede. Desuden deltog suppleant og webmaster.

Mødet var indkaldt med dagsorden på 5 punkter

¤ pkt1. Status for ansøgning om opvaskemaskine mv.

Formanden orienterede om, at alle formalia vedr. Nem-ID var i orden og ansøgningen var sendt. På forespørgsel hos Nordea Fonden, som vi ansøger hos, var man næsten blevet lovet svar sidst i november.

¤ pkt 2 Medlemshvervning.

26. april 2020 vil der være åbent hus fælles for roklub Øresund og Øresunds Ældreroere. Den 29. april vil ØÆ desuden afholde et separat åbent hus arrangement.

Vi ønsker at få ca 8 -10 nye medlemmer. Vi er klar over at, hvis det skal lykkes bliver vi nødt til at involvere lokalpressen, men venter til efter nytår med at gå i aktion.

¤ pkt 3 Langtursstyrmandskursus.

Et kursus lokalt nås ikke i dette efterår, bl.a. begrundet i DFfR's passivitet. Det kan måske blive i foråret 2020.

Det vil blive overvejet, om vi skal sende folk på eksterne kurser. Et problem er at vi ikke har behov for styrmænd, der kan styre på 'ægte' langture, så en hel uddannelse er noget “overkill”.

¤ pkt 4 Sved På Panden (SPP-konkurrenceroning)

Vi vil deltage, da bestyrelsen var enig i, at roklubben først og fremmest er sat i verden for at være roklub, og kun som anden prioritet er en festklub.

Vi vil være klar med tilmeldinger med deltagernavne allerede i april/maj og vi vil opfordre medlemmer til at tilmelde sig.

¤ pkt 5 Aktivitetsplan for resten af året og hele 2020 med vægt på det næste halvår, samt økonomi.

Lisfonden (festfonden) er fredet resten af 2019, men vi kan bruge af den igen fra efter nytår. Vi lagde os fast på datoer, og vinterens aktiviteter fremgår af den udsendte aktivitetsplan.

Til den ordinære generalforsamling skal der laves en skriftlig bestyrelsesberetning om det forgangne års forløb. Den udsendes til alle sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil en kort mundtlig blive fremført, med kun omtale af årets mere usædvanlige hændelser - af hensyn til tilhørerne! Næstformanden syntes ikke om den idé, men kom i mindretal.

Datoen for generalforsamlingen bliver 11. marts.

Fælles Fødselsdagen for 10 - 12 runde og halvrunde bliver april eller maj. Nærmere følger..

Kanindåb bliver måske i 2020 kaldt 'høstfest' hvis der ingen kaniner er at døbe.

Af de fire madpakketure i rosæson 2020 skal mindst to arrangeres sådan, at de passive medlemmer kan deltage.

Næste bestyrelsesmøde bliver 6 januar kl 11:00 hvor Generalforsamlingen skal forberedes.