Kilometerjægerfesten den 26. januar 2018

Opdateret 17. november 2017

Tiden nærmer sig for afholdelse af den årlige kilometerjægerfest, hvorfor der nu er opsat liste på opslagstavlen med oversigt over hvor mange kilometer I har roet, samt de kilometer i har ramt ved siden af.

Klubstuen vil være pyntet i 1940 - 1950 stil, og lader du din påklædning inspirere af årtiet, bliver det helt sikkert en festlig aften.

 Hvis du er kilometerjæger og ikke kan deltage i festen fredag den 26. januar 2018, bedes du krydse dig på listen på opslagstavlen snarest.

Ligesom du skal indbetale indbetale din gæld til enten Hanne Vinther eller Vilhelm Jensen senest 10, januar 2018.

Der har i år været færre rodage , hvilket har gjort at Jeres "skud" har været tættere på det roede. Dette har gjort, at der ikke kommer så mange penge i "Kassen".

Dette gør at vi har penge nok til maden, men at man i år selv skal betale for drikkevarerne.

Der vil i januar 2018, blive opsat en liste på OPSLAGSTAVLEN, hvor man kan donere div. til brug for afvikling af festen.
Det være sig drikkevarer, kage til kaffen og lign.

Håber at alle alligevel vil deltage i festen, så vi kan få en god fest med roere fra såvel Roklubben Øresund som Øresunds Ældreroer.

med rohilsen

Hanne Vinther                                                                            Vilhelm Jensen