Reglement for deltagelse i Kilometerjægerfesten

Opdateret 17. juni 2015

Tilmelding til deltagelse i Kilometerfesten, skal ske på ophængt liste i Klubben i perioden standerhejsning og til 1. maj.

Tilmelding er bindende og koster 50.00 kr, betales senest 1 december til festudvalget.

Ved tilmelding er mindste "SATS" 50 kilometer, det koster 1.00 kr. pr. kilometer man "ramme" ved siden af. Dette afregnes ved festen.

Tilmeldte, der ikke kommer til festen vil blive opkrævet grundbeløb kr. 50.00. samt beløb det de har  "ramt" ved siden af. Max. 250.00 kr.

For at kunne deltage i kilometerjagten / - festen, SKAL man på vandet og ro eller roes.

Kilometerfesten afholdes sidste fredag  i januar måned, festudvalget i Øresunds Ældreroer står for arrangementet.

Evt. overskud ved festen indbetales til BÅDFONDEN.

Til festen kan kun deltagere i kilometerjagten deltage.

Hanne Vinther, Roklubben Øresund
Vilhelm Jensen, Øresunds Ældreroer