Seneste nyt fra bestyrelsen

Hvornår mon vi må det her igen?

Opdateret 25. maj 2021

Det glædelige er, at vi nu må forsamles i klubhuset, når holdene skal sættes og at man gerne må benytte ergometrene indendørs. Særligt positivet er det, at vi gerne må bade efter træning/roning.

Knapt så glædeligt er det, at vi må strække vores tålmodighed lidt længere vedr. indendørs sociale arrangementer, inklusive fælles kaffedrikning.

Vi kan derimod godt drikke kaffe udendørs og vejret ser vist ud til at bevæge sig i den rigtige retning. Hvem vil lave kaffen??

Parkering: Vi (Kurt) har rettet henvendelse til Tårnby Kommune og forhørt sig/os om det er muligt at løse vores problem med de mange ”fremmede”, der parkerer på ”vores” parkeringsplads (det er jo desværre en offentlig plads).

I øjeblikket er det dem, det arbejder på byggepladsen men snart er det nok også gæsterne. Der er ganske vist parkeringskælder, men det er tvivlsomt om den er dækkende. Den medarbejder i Kommunen, som Kurt talte med mente, han ville have en besked til os allerede i indeværende uge (!?), så nu må vi se, om vi får noget ud af DET.


 

 

Bestyrelsen i Øresunds Ældreroere

Formand, Elsebeth Wehage, blev genvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020

Skriv til formanden:

 

 


 

Næstformand, Sven Andersen, blev nyvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til næstformanden:

 

 


 

Kasserer, Bente Bregendahl, blev genvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til kassereren:

 


 

Sekretær, Bjarne Bisballe, blev genvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til sekretæren

 

 


 

 

Rochef, Kurt Nielsen , blev genvalgt som rochef på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til rochefen:

  


 

Suppleant, Mogens Voigts, blev nyvalgt som suppleant på generalforsamlingen den 11. marts 2020

Skriv til suppleanten