Bestyrelsesreferat 21. marts 2019

Opdateret 1. april

Her det absolutte highligts fra seneste bestyrelsesmøde den 21.marts 2019.

Alle bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant og webmaster deltog. Fremover vil webmaster være indbudt til at deltage i bestyrelsesmøder.

Seneste indskrivning tid på ro dage er kl.9:30 og fælleskaffedrikning er kl.13:00.

Følgende særlige aktivitetsdage kunne lægges fast.

30. marts Standerhejsning kl.14 (ikke kl.11 som fejlagtigt meddelt)

3.april Første ro dag (med sildemad)
29. maj Store fælles fødselsdag
12. juni Fællesudflugt en med spisning (Lynettehavnen eller Sundby Sejl blev foreslået)
23. juni Sct. Hans fest
Datoer for intern kaproning med efterfølgende grill og dato for vinsmagning kendes endnu ikke

Bestyrelsen er positiv over for et forslag om at afholde en særlig tør roer kilometer jægerfest for medlemmer, der ror på romaskiner, men ikke på vandet.

Kaffekassen overtages af Annemette Rasmussen. Den indeholder pt. ca.4000 kr.

Bjarne Knudsen står for Amager regattaen og ”sved på panden” aktiviteter og den slags.

For at få en ordentlig kanindåb i år (i august) blev det besluttet at medlemmer, der ikke kan fremvise gyldig dåbsattest skal gendøbes.

Vi får tre nye medlemmer i begyndelsen af maj Fanny, Henry og Preben.

Lister til underskrift for svømmefærdighed og private oppustelige redningsvestes funktionsduelighed vil blive fremlagt af rochefen (en betingelse for at få lov til at ro)

Bestyrelsen vil udpege fem kandidater til hædersprisen 'Årets Ældreroer”, hvor efter en af stemning blandt medlemmerne afgør hvem vinderen skal være.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 25 juli.

Bjarne Bisballe, sekretær


 

 

Bestyrelsen i Øresunds Ældreroere

Formand, Elsebeth Wehage, blev nyvalgt på generalforsamlingen den 13. marts 2019

Skriv til formanden:

 

formand@oresunds-aldreroere.dk

 

 

  


 

Næstformand, Bjarne Knudsen, blev nyvalgt på generalforsamlingen den 13. marts 2019.

Skriv til næstformanden:

 

nastformand@oresunds-aldreroere.dk

 

 


 

Kasserer, Bente Bregendahl, blev nyvalgt på generalforsamlingen den 16. marts 2016 og blev genvalgt i 2019.

Skriv til kassereren:

kasserer@oresunds-aldreroere.dk

 


 

Sekretær, Bjarne Bisballe, blev nyvalgt på generalforsamlingen den 13. marts 2019.

Skriv til sekretæren

 

sekretar@oresunds-aldreroere.dk


 

 

Rochef, Kurt Nielsen , blev nyvalgt som rochef på generalforsamlingen den 13. marts 2019

Skriv til rochefen: 

 

rochef@oresunds-aldreroere.dk

 


 

Suppleant, Sven Anderen, blev nyvalgt som suppleant på generalforsamlingen den 13. marts 2019