Nyheder fra bestyrelsen

Opdateret 21. januar 2021

Kære alle

Bestyrelsen er blevet spurgt, dels om vi mener Generalforsamlingen bliver afholdt til vanlig tid, dels om vi tror, vi kan starte op med roning efter den planlagte standerhejsning.

I lyset af den seneste corona udvikling mener den samlede bestyrelse følgende:

1) Generalforsamling

Vi er enige om, at det er urealistisk at gennemføre Generalforsamling i marts. Vi tror desværre ikke, det bliver muligt før umiddelbart før sommeren, men følger selvfølgelig situationen tæt og gennemfører Generalforsamlingen så snart, det er muligt og forsvarligt.

 2) Opstart roning

De fleste medlemmer, som ønsker det, forventes at have fået første vaccination inden udgangen af marts 2021 – nogle har måske fået anden vaccination men for det første skal vaccinationskalenderen betragtes med forbehold, da den jo bl.a. er afhængig af, at vi får vaccinerne hjem til planlagt tid, for det andet er man kun beskyttet ca. 50% efter første stik.

I lighed med gennemførelse af Generalforsamling, følger vi udviklingen daglig og tager stilling til genåbning når situationen tillader det.

Hilsen Bestyrelsen


 

Bestyrelsen i Øresunds Ældreroere

Formand, Elsebeth Wehage, blev genvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020

Skriv til formanden:

 

 


 

Næstformand, Sven Andersen, blev nyvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til næstformanden:

 

 


 

Kasserer, Bente Bregendahl, blev genvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til kassereren:

 


 

Sekretær, Bjarne Bisballe, blev genvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til sekretæren

 

 


 

 

Rochef, Kurt Nielsen , blev genvalgt som rochef på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til rochefen:

  


 

Suppleant, Mogens Voigts, blev nyvalgt som suppleant på generalforsamlingen den 11. marts 2020

Skriv til suppleanten