Bestyrelsen i Øresunds Ældreroere

Formand, Elsebeth Wehage, blev genvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020

Skriv til formanden:

 

 


 

Næstformand, Sven Andersen, blev nyvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til næstformanden:

 

 


 

Kasserer, Bente Bregendahl, blev genvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til kassereren:

 


 

Sekretær, Bjarne Bisballe, blev genvalgt på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til sekretæren

 

 


 

 

Rochef, Kurt Nielsen , blev genvalgt som rochef på generalforsamlingen den 11. marts 2020.

Skriv til rochefen:

  


 

Suppleant, Mogens Voigts, blev nyvalgt som suppleant på generalforsamlingen den 11. marts 2020

Skriv til suppleanten