Notater fra Bestyrelsesmøde den 20. april 2016

Bjarne Knudsen har leveret sit første bestyrelsesreferat

Opdateret 30. april 2016

Tilstede: Vilhelm, Jørn, Bente, Ole, Mogens og Bjarne
Referent: Bjarne

Dagsorden:

  1. Arbejdsdeling i bestyrelsen
  2. Samarbejdet – fordeling – web-master.
  3. Aktiviteter 2016 og jubilæumsfest 2017
  4. Indmeldelser udmeldelser og venteliste
  5. Eventuelt 

Ad 1)
Bestyrelsen primære arbejdsopgaver blev gennemgået og der var enighed om den overordnet arbejdsdeling.

Kassereren kunne oplyse at det kunne komme på tale at skifte til en anden bank.

Ad 2)
- Hjemmesiden vil være medlemmernes primære informationskilde
- Der vil ikke figurerer personfølsomme data på hjemmesiden (adresser, tlf. nr. o.l.)
- Ajourført aktivitetsliste 2016 vil løbende kunne ses på hjemmesiden
- Der vil blive tager billeder af de nye medlemmer til medlemsoversigten på hjemmesiden
- Der arbejdes med atetablerer statistik for kilometerjægere  – forventede km. / roede km.

Ad 3)
- Øresunds Ældreroere blev stiftet 11. juli 2007- 10 års jubilæum festligholdes onsdag d. 12. juli 2017 (uden ledsagere)- Der arbejdes med en ide om at kåre Årets Ældreroer

Ad 4)
- Onsdag d. 4. maj 2016 kl. 9:30 starter 4 nye medlemmer - Merete Finne, Hanne Zibrandtsen, Thomas Nowak og Aage Rasmussen

- Fra Roklubben Øresund tilføjes medlemslisten - Lillian Munk Søe som passiv

- Der fratræder 3 af de nuværende medlemmer - Vibeke Wittrup,Betty Woller, Flemming Prehn

- Herefter ser medlemslisten således ud
Øresunds Ældreroere - 45 (+ evt. 4 nye)
Roklubben Øresund  aktive - 12
Roklubben Øresund passive - 4

I alt 61

Ad 5) 

- Udvidelse af tidsrummet hvor medlemmer af Øresunds Ældreroere kunne ro blev diskuteret,

Mødet sluttede ca. kl. 14:30.

Med rohilsen,
Bjarne Knudsen


 

 

Bestyrelsen i Øresunds Ældreroere

Formand, Vilhelm Jensen, blev valgt på generalforsamlingen den 14. marts 2012 for et år, blev genvalgt den 20. marts 2013 og igen den 25. marts 2015 igen i marts 2017. 

Skriv til formanden:

formand@oresunds-aldreroere.dk

 


 

Kasserer, Bente Bregendahl, blev nyvalgt på generalforsamlingen den 16. marts 2016 og blev genvalgt i 2017.

Skriv til kassereren:

kasserer@oresunds-aldreroere.dk

 


 

Sekretær, Bjarne Knudsen, blev nyvalgt på generalforsamlingen den 16. marts 2016 og blev genvalgt i 2017.

Skriv til sekretæren:

sekretar@oresunds-aldreroere.dk

 


 

Rochef, Jørn Elsgaard , blev nyvalgt som rochef i 2015 og genvalgt i 2017.

Skriv til rochefen:

rochef@oresunds-aldreroere.dk

 


 

Suppleant, Ole Olesen, blev suppleant i 2013 og genvalgt i 2014- 2015 og 2016 og 2017.